Władysław Bielański As Pawian
Miłosz Chmiel Gapcio Wilczę
Stanisław Ciechanowski Stary Wilk

 

Czytaj więcej...

A. V drużyna Skautowa im. płk. Michała Wołodyjowskiego

XI.1911-IX.1912 Władysław Kołomłocki
IX.1912-III.1913 Władysław Smolarski
III.1913-XII.1914 Józef Rachwał
I.1915-XII.1915

Mieczysław Więckowski

 

Czytaj więcej...

Franciszek Baraniuk "Franek", "Szulce"
Adam Grochal "Lech"
Antoni Gryglowski "Bryła"

 

Czytaj więcej...

1922 lipiec Jordanów ?
1923 sierpień Stróże niżne "Psi kłopot I" K. Swirtuń-Rymkiewicz
1924 lipiec Stróże niżne "Psi kłopot II" J.K. Zaremba

 

Czytaj więcej...

phm. Franciszek Baraniuk

ppor. AK, żołnierz "Szarych Szeregów",

rozstrzelany w Krakowie w r. 1943 

 

Czytaj więcej...

    pion zuchowy Myślę, że historia ruchu zuchowego w "Piątce" jest równie ciekawa jak dorobek drużyn harcerskich. Zuchy ściśle wrosły w historię "Piątki" i stały się nieodłącznym składnikiem tradycji 5 KDH.

 

Czytaj więcej...

     Piąta Krakowska drużyna Skautowa powstała na przełomie 1911/12 r jako jedna z pierwszych drużyn tworzonych w ramach polskiego ruchu skautowego. Pierwszym drużynowym został skaut Kołomłodzki. Miejscem działania drużyny było ówczesne V Gimnazjum przy ul. Kochanowskiego w Krakowie. Na początku działalności drużyna składała się z 4 zastępów, a za patrona obrano pułkownika Michała Wołodyjowskiego. W roku 1914 drużyna liczyła już sześćdziesięciu skautów, co obrazuje jej dynamiczny rozwój.

Czytaj więcej...

     Stanisław Okoń urodzony 9 września 1918 roku wzrastał wraz z odrodzoną niepodległą Rzeczpospolitą.
     Należał do pokolenia nie znającego gorzkiego smaku życia pod zaborami, a wychowanego w niezwykle mocnym pragnieniu utrzymania wolności i niezależności. Od 1929 należał do ruchu harcerskiego.
W roku harcerskim 1932/33 z zastępów "Lisy" i "Żbiki" powstał zastęp Kozice Skalne - powierzono go Stanisławowi Okoniowi. W ten sposób nasz bohater związał się z 5 Męską drużyną Harcerzy im. Ks. Ignacego Skorupki, która nosiła amarantowe chusty.

Czytaj więcej...

Back to Top
Free and premium joomla templates.