Bractwo Dwóch Sztandarów powstało na wniosek Kręgu Totemowego i było ostatnim aktem połączenia Szczepu Wichry i Szczepu Błyskawica. Jego członkowie mieli strzec ówczesnych sztandarów "Piątki" i występować z nimi na forum publicznym. Bractwo zostało powołane na wieczorze opłatkowym Kręgu Instruktorskiego "Sumak" w grudniu 1984 roku. Wszyscy jego członkowie otrzymali prawo do noszenia czarnych podkładek pod plakietką szczepu. Zostali zobowiązani do poznawania i przekazywania młodszym harcerzom zasad postępowania ze sztandarami, opieki nad ich stanem oraz do gotowości do ich przechowywania w razie potrzeby, aby nie powtórzyła się sytuacja z 1949 roku, kiedy to sztandar drużyny został skonfiskowany przez UB z harcówki przy ulicy Czarnowiejskiej. Mianowań na Członka Bractwa dokonywał Wódz Kręgu Totemowego "Pucha Krzywodziób".

     27. czerwca 1986 roku w trakcie ogniska Szczepu na Skałkach Twardowskiego po raz pierwszy zaprzysiężono harcerzy "Piątki" i z grona członków Bractwa wybrano I. Wielkiego Chorążego Bractwa. Został nim pwd. Marek Kądziołek ćw. Wielki Chorąży z woli Rady Kręgu miał pełnić swą funkcję do chwili jej złożenia za zgodą Rady. Na znak swej władzy otrzymał prawo do noszenia czerwonej podkładki pod lilijką na rogatywce.
 Od chwili założenia Bractwa do chwili obecnej funkcję Wielkiego Chorążego pełnili:

• phm. Marek Kądziołek HO "Orlik Bojowy" (1986 - 1989),
• hm. Wojciech Kolka HR "Słoń Wytrwały" (1989 - 1990),
• pwd. Radosław Ficek ćw. "Muflon" (1990 - 1998),
• ćw. Sławomir Giletycz "Łoś Skuteczny" (1998 - 2003),
• phm. Szymon Michalik HO "Renifer Zawzięty" (2003 - 2005)
• ćw. Tomasz Janusz "Koziorożec" (2005 - 2006)
• phm. Filip Balicki HR "Struś Opiekun" (2006 - 2010)
• pwd. Jakub Górniak HO "Niedźwiedź" (2010 - )

     11. września 1986 na spotkaniu Bractwa podjęto decyzję o przyjmowaniu do Bractwa wywiadowców, którą uchylono dopiero w 2000 roku (warunkiem koniecznym jest posiadanie stopnia ćwik/samarytanka lub wyższego). Druhny przyjmowane były do Bractwa tylko honorowo i nie wolno było im reprezentować Szczepu w pocztach. Kandydatury na członków Bractwa wysuwali drużynowi, a decyzję o przyjęciu podejmowali obecni członkowie Bractwa. Rok później została powołana Rada Bractwa Dwóch Sztandarów w skład której wchodzili:

• phm. Anna Zachwieja wędr. "Sowa"
• hm. Wojciech Kolka HR "Słoń Wytrwały"
• phm. Piotr Hausner HO
• pwd. Paweł Lisiecki ćw.
• phm. Marek Kądziołek HO "Orlik"

     Na spotkaniu Bractwa, które odbyło się 6. lutego 2000 roku zdecydowano, iż powołanie do Bractwa Dwóch Sztandarów następuje podczas "Brzozowego Krzyża" - raz do roku. Powołanie następowało tylko wobec obecnych harcerzy i harcerek i było równoznaczne z zaprzysiężeniem.
Od 11. lutego 2001 decyzją Rady Kręgu Totemowego - za kadencji IV Wielkiego Chorążego Rada Bractwa nie została powołana - powołania do pocztów mogą otrzymywać harcerze i harcerki spoza Bractwa.

 Obecny skład Rady:

• phm. Filip Balicki HR "Struś Opiekun"
 • hm. Adam Staszczyński HR "Wilk Gospodarny"
 • hm. Zbigniew Wilk HR "Tapir Mocny"
 • ćw. Mirosław Jastrząb

     Rada Bractwa Dwóch Sztandarów jednomyślnie decyduje o: powołaniu nowych członków, zmianie warunków powołania, oraz o kształcie i najważniejszych uchwałach dotyczących Bractwa. W przypadku braku możliwości powołania do pocztów członków Bractwa Rada może zadecydować o powołaniu innych harcerzy ze Szczepu.
Powołanie harcerzy i harcerek następuje rozkazem Komendanta Szczepu na uroczystym apelu i nie jest równoznaczne z zaprzysiężeniem, które to jest oddzielnym obrzędem.

Back to Top
Free and premium joomla templates.